II Ogólnopolski Turniej Łucznictwa Tradycyjnego w Ostromecku @ Pałac Ostromecko, Bydgoszcz [18 sierpnia]

II Ogólnopolski Turniej Łucznictwa Tradycyjnego w Ostromecku


119
18
sierpnia
09:00 - 12:00

 Strona wydarzenia
Pałac Ostromecko
Ostromecko ul. Bydgoska 9, 86-070 Ostromecko
Sarmackie Dziedzictwo
ZAPRASZA na:

II OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ ŁUCZNICTWA TRADYCYJNEGO
W OSTROMECKU
pod patronatem i przy wsparciu (sponsora).

Turniej będzie nosił zatem miano «Turnieju o łuk (miano sponsora)»
:D
Nagroda: Łuk w typie tureckim — renomowanego producenta.
(w pierwszej edycji nagrodzono łukiem w typie tureckim Grozer)
:D
DATA TURNIEJU: 18.08.2018r
R E G U L A M I N

I. PATRONAT
(sponsor)

II. ORGANIZATORZY TURNIEJU
Sarmackie Dziedzictwo

III. CEL
1. Popularyzacja łucznictwa tradycyjnego.
2. Popularyzacja tradycji i obyczajów rycerskich.

IV. TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU
1. Termin – 18. 08. 2018r.
2. Miejsce – Ogrody Pałacu Starego w Ostromecku
3. Rozpoczęcie turnieju godz. 10.00
4. Zapisy uczestników turnieju: godz. 09.00 — 9.45

V. KATEGORIE TURNIEJOWE
Odbędzie się jeden turniej indywidualny.
Uczestnicy turnieju nie będą klasyfikowani w odrębnych kategoriach.

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Podczas turnieju łuczniczego obowiązują stroje historyczne. Stroje swobodnie wybrane z okresu XVI w — XVII w. dostosowane do używanego przez uczestnika sprzętu i wyposażenia. Zaleca się strój z XVII w.: wojskowy — formacji polskich XVII wieku, polski: chłopski (koszula i portki) lub szlachecki, cudzoziemski w stylu zachodnim, tatarski, turecki, węgierski.

2. Wymagania sprzętowe:

STRZAŁY — promienie strzał mogą być wyłącznie drewniane, a lotki wyłącznie z materiałów naturalnych (skóra, pióra, pergamin, papier. Osady naturalne: drewniane, rogowe, kościane naklejane bądź wycinane w promieniu .Strzały z czubkami toczonymi ( tarczowymi). Nie dopuszcza się grotów kutych.
Strzały znajdują się w kołczanie lub za pasem. Wymagana liczba strzał – minimum 12 szt. Zaleca się 15 szt.

ŁUKI- w trakcie turnieju dopuszcza się wszelkie łuki tradycyjne oraz łuki historyczne i rekonstrukcje łuków historycznych.
 wschodnie: tatarskie, tureckie, węgierskie, koreańskie;
 zachodnie: łuk prosty, łuk prosty z refleksem (bez deflexu).

Naciągu łuków się nie limituje. Dozwolona jest podpórka pod strzałę: drewniana, rogowa, skórzana lub z włosia. Dopuszcza się „wcięcie” w majdanie tylko takie które przy trzymanym pionowo łuku nie powoduje pozostawania strzały na majdanie.
Nie dopuszcza się łuków bloczkowych (typu compound), hunterów, sportowych ani łuków angularnych wyczynowych. Niedozwolone są jakiekolwiek przyrządy celownicze.

VII. PRZEBIEG TURNIEJU

1. Turniej odbędzie się w sobotę 18.08.2018r. od godz. 10.00. do godziny 15.30
2. O kolejności startu decyduje kolejność zapisu.
3. Uczestnicy turnieju strzelają kolejno 16 pozycji strzeleckich zlokalizowanych na 4 torach łuczniczych. Rozpoczęcie strzelania następuje po zwolnieniu toru przez poprzednika, średnio co 10 minut.
4. Strzelanie do tarcz odbywa się na wyraźny jeden sygnał dany gwizdkiem przez sędziego.
5. Zakończenie strzelania do tarcz, w tym po upływie 8 minut odbywa się na wyraźne dwa sygnały dane gwizdkiem przez sędziego.
7. Przewidziany czas strzelania na jednym torze: 10 minut wraz z podliczeniem punktacji. Uczestnik strzela po kolei 16 pozycji strzeleckich w czasie 40 min.
6. Podliczenie punktów następuje po oddaniu 12 strzałów na każdym z torów łuczniczych, a następnie następuje sumowanie punktacji.

UWAGA!
Strzelanie na torze pierwszym i drugim ma charakter eliminacji. Nie uzyskanie minimum punktowego powoduje zakończenie uczestnictwa w dalszych strzelaniach.
Minimum punktowe ustala sędzia zawodów po zamknięciu listy uczestników. Minimum punktowe nie może być niższe niż 80 pkt na 240 pkt i nie może być wyższe niż 120 pkt na 240 pkt możliwych do zdobyci na torze pierwszym i drugim.
7. Zebranie strzał nie może trwać dłużej niż podliczenie punktów po oddaniu 12 strzałów. Sędzia może wykluczyć z zawodów uczestnika, który nie opuści toru z powodu zaginionej strzały i uniemożliwia przeprowadzanie turnieju.
8. Zaginione strzały szukane mogą być, tylko w czasie liczenia punktów lub w przerwie turnieju i po jego zakończeniu.
9.Przerwę w turnieju do 15 minut ogłasza sędzia zawodów, w tym przerwy na uroczyste otwarcie imprezy.
10. Wręczenie nagród odbędzie się w niedzielę w momencie przewidzianym przez organizatora turnieju.

VIII. KONKURENCJE

Strzelanie w turnieju odbędzie się do tarcz trzypolowych opracowanych i używanych przez @Polskie Stowarzyszenie Łucznictwa Tradycyjnego.
Odległości: 15m — 30 m.
Przewiduje się oddanie po 3 strzały z 16 pozycji strzeleckich.
Punktacja 10, 8, 5.
Maksymalna ilość punktów do zdobycia w ramach bloku/turnieju 480.

IX. KLASYFIKACJA

O kolejności miejsc w turnieju, w poszczególnych kategoriach decyduje ilość zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów decyduje ilość zdobytych trafień za 10 pkt lub przeprowadzona zostanie dogrywka.
Nie zalicza się trafień strzałą, która nie pozostała w tarczy w momencie trafienia.
W przypadku oddania większej liczby strzałów niżeli przewidziana dla danej konkurencji, uczestnikowi odejmuje się stosowną liczbę strzał według największej liczby punktów za daną strzałę.
Nie wolno oddawać dodatkowych strzałów, jeśli po podejściu do tarczy okaże się, że uczestnik oddał mniejszą liczbę strzałów, aniżeli przewidziane dla danej konkurencji.
Decydujące zdanie ma Sędzia turnieju i od jego decyzji nie ma odwołania.

X. NAGRODY

Tylko za zajęcie pierwszego miejsca.
Za zajęcie drugiego i trzeciego organizator przewiduje upominki.
Organizator przewiduje — Dyplom uczestnika turnieju.

XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w regulaminie w dniu przeprowadzenia turnieju.
2. Uczestnicy biorą udział w turnieju na własne ryzyko i odpowiedzialność. Organizator nie ubezpiecza uczestników od wypadków.
3. Przystępujący do turnieju zobowiązani są zachować niżej wymienione warunki bezpieczeństwa podczas strzelania:
— wstęp na tor łuczniczy podczas turnieju mają jedynie osoby strzelające oraz sędziowie,
— osoby towarzyszące oraz łucznicy nie strzelający w danej serii przebywają poza torem łuczniczym,
— wstrzymanie się od oddania strzału jeżeli na linii strzału, przy tarczach lub za nimi znajdują się inne osoby,
— przechodzenia w poprzek linii strzału,
— podchodzenia do tarcz łuczniczych podczas gdy inne osoby jeszcze nie ukończyły strzelania.
UWAGA.
Rozpoczęcie strzelania oraz podejście do tarcz wyłącznie po komendzie sędziego prowadzącego turniej
4. Uczestnicy turnieju zobowiązani są bezwzględnie podporządkować się poleceniom sędziego turnieju.
5. Zgłoszenia uczestników turnieju w dniu turnieju: 18.08.2018r. Dopuszcza się zgłaszanie przez jedną osobę kilku uczestników.
6. Organizator turnieju nie zwraca jakichkolwiek kosztów uczestnikom turnieju, w tym kosztów dojazdów poniesionych w związku z zamiarem wzięcia udziału w turnieju.

Zgłoszenie się do turnieju jest równoznaczne ze zgodą na opublikowanie wyników turnieju na wybranych przez organizatorów forach łuczniczych oraz na rejestrację turnieju w formie zdjęć i filmów przez zawodników i osoby im towarzyszące oraz ich publikację.
Omówienie
image
Tylko zarejestrowani użytkownicy mogą komentować.
Przejdź szybką rejestrację lub autoryzację.

Najbardziej oczekiwane wydarzenie w Bydgoszczy :

VII Edycja #TerenowaMasakra 23.09.2018
VII Edycja #TerenowaMasakra 23.09.2018
Leśny Park Kultury i Wypoczynku Myślęcinek
Paweł Domagała • Bydgoszcz • #1984tour [SOLD OUT]
Paweł Domagała • Bydgoszcz • #1984tour [SOLD OUT]
Filharmonia Pomorska im. Ignacego Jana Paderewskiego w Bydgoszczy
Teatr Baniek Mydlanych (Bydgoszcz)
Teatr Baniek Mydlanych (Bydgoszcz)
Kinoteatr Adria
Dirty Dancing Show w Bydgoszczy
Dirty Dancing Show w Bydgoszczy
Hala sportowo-widowiskowa Łuczniczka
I Edycja #Wrakrace Bydgoszcz 29.09.2018
I Edycja #Wrakrace Bydgoszcz 29.09.2018
Zamość, Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
6. Półmaraton Bydgoski i Bieg 5 km
6. Półmaraton Bydgoski i Bieg 5 km
Bydgoszcz, Poland
Musical Metro Bydgoszcz
Musical Metro Bydgoszcz
Hala Sportowo-Widowiskowa Łuczniczka Bydgoszcz
COMA - XXlecie zespołu !
COMA - XXlecie zespołu !
Kuźnia Bydgoszcz
Tulia / Bydgoszcz / Estrada Stagebar
Tulia / Bydgoszcz / Estrada Stagebar
Estrada stagebar